Koukkupaja Oy käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä tietosuojalain mukaisesti.
Tämä informointi henkilötietojen käsittelystä päivittyy tarvittaessa.
Laatimispäivämäärä: 25.10.2022

Tietosuoja-asioihin liittyen yhteystiedot

Koukkupaja Oy
Virkatie 7 01510 Vantaa
p. 010 4201 700 tai 050 338 4703 (ei tekstiviestejä)

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun käyttöyhteyden hoitamiseen, analysointiin sekä
markkinointiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain silloin, kun se on
tarvittavaa ja mahdollista.

Toiminnassamme noudatamme EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta – tämä
lyhennettynä on oheisesti:

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja käsittely on läpinäkyvää. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi tietopyyntöä käyttäen
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä (esim. asiakassuhde ja kirjanpitoon liittyvät toimet)
 • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
 • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
 • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää. Yleinen säilytysaika on määriteltynä 3 vuotta, mutta tämä riippuu tietotyypistä – kirjanpitolain osalta asiakastietoja tallennetaan 10 vuotta
 • Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot
 • Emme käytä automatisoitua päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä

Yleinen rekisterin tietosisältö

 • Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, auton merkki ja malli, auton vuosimalli ja rekisterinumero, sekä asennuksiin liittyen haluttu asennuspiste. Verkkosivulla ja työtilauksissa on myös vapaamuotoinen “lisätiedot ja kysymykset” -kohta
 • Jos käytämme sähköpostimarkkinointia, seuraamme henkilötietojen käsittelyn osalta markkinointilupaa tai kieltoa

Tietolähteet

 • Henkilöltä itseltään (esimerkiksi: verkkosivun lomake, puhelintilaus, toimipisteessä lomakkeen täyttö)
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot, esimerkiksi yhteyslomake

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole
kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain
käyttötarkoituksiin, jotka tukevat tiedon käyttötarkoitusta.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

 • Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite
 • Osa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen. Käytämme EU:n ulkopuolella sijaitsevien järjestelmien osalta tarvittaessa vakiolausekkeita sekä mahdollisesti tarvittavia teknisiä lisätoimia

Tietojen suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat teknisesti suojattuna tietoturvatoimialan
yleisesti hyväksyttävin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on
asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Tietopyynnöt

Halutessasi käyttää oikeuttasi esimerkiksi tietopyyntöön, pyydämme sinua lähettämään sähköpostia
osoitteeseen: info@koukkupaja.fi

Tietopyyntöön liittyen voimme pyytää sinulta lisätietoja tunnistaaksemme sinut ja varmistaen että
luovutamme tietoja sinulle turvallisesti. Turvallisuus on meille liiketoiminnassa tärkeä, samoin kuin
sinun henkilötietojesi käsittelyssä.

Lisätietoja Tietosuojavaltuutetun sivulta

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat Tietosuojavaltuutetun sivulta osoitteessa
https://tietosuoja.fi/etusivu jossa on myös muuta aiheeseen liittyvää lisätietoa.